F Ö R E M Å L S N A M N :
Elektronblomman

D E S I G N E R :
Lavin

Å L D E R :
11 år.

D A T U M :
Mars 2017

M A T E R I A L :
Sugrör, metall och lite tyg. Och en kopp.

F U N K T I O N :
Om man rör på den få man stöt.

D ES I G N E R S  K O M M E N T A R :
Jag fick inspiration från en kollega.

 

F Ö R E M Å L S N A M N :
Fågel-lekparken

D E S I G N E R :
Icaros

D A T U M :
Juni 2016

K O M M E N T A R :
Fågel-lekpark för alla fåglar. Fåglarna kan ta dit mat och förvara. De kan leka. Det finns sittplatser på översidan eftersom det är osäkert där och de kan blåsa av.