EN KONSTIG SORTS SPEGELSAK
Design Lab S och Sanna Lindberg

Boken “En konstig sorts spegelsak” är en retrospektiv om Design Lab S. En fotobok om platser, människor och kreativitet. Design Lab S är en plats där det skapas fysiska objekt som berättar, utan ord. Historier om känslor, tankar, behov, händelser och människor. Labbet har funnits i Skärholmen sen 2013. Genom åren har det kommit och gått hundratals barn på Labbet, barn som har gjort tusentals objekt. Några av dessa har tagits hem, andra har återanvänts eller sparats. Fotograf Sanna Lindberg har under en längre tid besökt labbet och fotograferat dessa objekt. Hon har sett det unika och det genialiska i verken. Genom hennes fotografier har hon visat objektens skörhet, egenheter, skönhet, asymmetri och berättelser som gömmer sig bakom det fysiska. “En konstig sorts spegelsak” välkomnar dig till parallella verkligheter där berättelser utspelar sig i fantasins och lekens värld.

Fotograf: Sanna Lindberg
Text: Cilla Robach, Design Lab S
Formgivning: Johanna Åkeson
Redaktör: Design Lab S, Samir Alj Fält och Alicia Donat-Magnin
Språk: Svenska
ISBN: 978-91-639-6551-7

En konstig sorts spegelsak går att köpa genom konstbokhandeln Konst-ig.