Nu utformar vi det framtida Design Lab S. Följ oss på BASTARDER.
Under 4 fantastiska år har tusentals barn arbetat med att skapa en viktig och unik mötesplats för kreativitet och blivit en aktör inom nutida Svensk design. Just nu arbetar Design lab S med att utveckla och omforma Design Lab S framtid. Vill du samarbeta med oss eller veta mer om Design Lab S bakgrund, vad vi gör nu och i framtiden, välkommen att kontakta [email protected].

 

K A L E N D E R

Februari: Design Lab S projekt “Expertrådet”, i samarbete med Röhsska, är nominerad till Årets pedagogisket priset, FUISM.

4e – 8e februari: Designweek. Design Lab S ställer ut under designveckan på Norrsken House.

December 2018: Design Lab S öppnar en pop up ateljé på Svenska Institutet i Paris.

14e november: Design Lab S och Halmstad vidareutvecklar ett samarbete med Karolinska Institutet, Döbra Studio.

7e november: Design Lab S anordnar workshop i samarbete med Konstfack i Halland. Kl 16.30 – 17.30 föreläser Design Lab S på RIAN designmuseum i Falkenberg om vägen till Konstfack och kreativa yrken.

6e november: Design Lab S i Göteborg, samarbete med Röhsska museet “Designverkstan”.

16e oktober: Design Lab S åker till Halmstad i ett samarbete med Karolinska Institutet, Döbra Studio.

Hösten 2018: Design Lab S undersöker 4e dimensionen.

26 – 27e september: Design Lab S utvecklar expertrådet, tillsammans med Röhsska museet.

15e september: Vandringar och visning av Skärholmens berättelseskåpet The Mappers i samarbete med Arkdes. Anmälan och mer info: [email protected]

5e september: Bokpresentation En konstig sorts spegelsak och samtal på Skärholmens bibliotek. 

25e – 26e augusti: Designkollo. Vinterviken.

23e augusti: Skärholmen Interiör är nominerad till Publishingpriset 2018. 

11e – 12e juni: Design Lab S på Röhsska museet startar projektet “Expertrådet”.

8e juni: Design Lab S / Skärholmen Interiör är nominerad till priset Årets Guldrum av Stockholms arkitektförening.

7e juni: Design Lab S presenterar “The Mappers” i samarbete med Arkdes.

27e maj – 4e juni: Design Lab S på Svenska Institutet i Paris.

20e maj: Design Lab S jury delade Guldäpplet 2018 ut till årets examensarbete till Sofia Bergfeldt / MIST på Konstfack.

24e april: Bokrelease på Konst-ig konstbokhandel: En konstig sorts spegelsak.

23e mars: Design Lab S i Malmö, föreläsning på STPLN, designutmärkelsen Ung Svensk Form fyller 20 år.

7e februari: Design Lab S / Skärholmen Interiör tog emot priset “Årets Hållbarhetsprojekt” av tidningen Form.

6e februari: Design Lab S släpper designtidningen Skärholmen Interiör

December: Design Lab S är nominerad till Årets Designer.

10 november: Arkdes kl 17 visning av Design Arkiv S, kl 18 panelsamtal, kl 19 produktvisning.

18-28 oktober: Design Lab S on tour i Marocko.

12 oktober: Design Lab S presenterar Bingodöden i samarbete med Karolinska Institutet, Döbra.

5 oktober – 11 februari: Design Arkiv S visas utanför Arkdes.

9 september: Skärholmens dag. Labbet trollar torget.

14, 15, 16 augusti: Workshop och föreläsning i Borlänge, ett samarbete med BoMo och ABF.

13, 14, 15 juli: Design Lab S åker till Berlin och anordnar workshop.

12-15e juni: Designkollo.

6 juni: Invigning av Design Arkiv S.

21 maj: Design Lab S besöker Beckmans och väljer ut årets guldananas.

20 maj: Design Lab S årsmöte.

9 maj – 12 maj: Design Lab S åker till Alger och anordnar workshop.

29 april: Design Lab S släpper boken “Bredängs berättelser” i Bredängs biblioteket.

26 april: Design Lab S på besök och panelsamtal, BoMo, Borlänge.

 

U R V A L   AV  T  I  D I G A R E   P R O J E K T :

S K Ä R H O L M E N     I N T E R I Ö R

P O P   U P   S T O R E

D Ö D E N

B R E D Ä N G S  B E R Ä T T E L S E

E M ‘S  K O L L E K T I O N

 

S A M A R B E T S P A R T N E R S
Vill du samarbeta med oss? Kontakta [email protected].

 

N O V E M B E R   2 0 1 6 :  S V E R I G E S  N A T I O N E L L A  D E S I G N U T M Ä R K E L S E

Design Lab S tog emot DESIGN S hederspris, Sveriges nationella designutmärkelse. För första gången i designhistorien prisas barn i ett nationellt designsammanhang.

Motivering:
Med projektet Design Lab S i Skärholmen har formgivaren Samir Alj Fält skapat en lokal mötesplats där ungdomar får använda design som ett verktyg för självförverkligande. Deras pop up-butik utmanar konsumtionssamhällets underförstådda regler genom att sälja produkter som egentligen inte går att köpa, som känslor och abstrakta företeelser. Som betalningsmedel kan kunderna använda exempelvis hemligheter eller idéer, men inte pengar. Genom att ifrågasätta designens nyttoaspekter undersöker ungdomarna och barnen i projektet designyrkets möjligheter och gränser.

Design S är Sveriges främsta och bredaste designutmärkelse som hela designbranschen står bakom. Utmärkelsen riktar sig till professionella designer, formgivare, arkitekter, enskilda utövare, producenter och företag som arbetar med design och form i bred bemärkelse. Barn från Skärholmen fick största möjliga designpriset för ett helt unik koncept som ifrågasätter komplexa frågor som konsumtion, värde, transaktion på ett överraskande sätt.