Design Lab är en kreativ plattform där människor från alla bakgrunder och åldrar ges möjlighet att aktivt delta i utformningen av världen omkring oss. Vår filosofi är att var och en har rätt att bidra med sina erfarenheter, upplevelser och perspektiv genom att skapa estetiska avtryck i vår samtid. Genom att arbeta tillsammans, utforskar vi designprocesser, experimenterar med material och tillverkningstekniker och utforskar nya estetiska uttryck som sällan ses på designsamlingar.

Designprocesser och experiment

På Design Lab är vår nyckel till framgång kollaboration och öppenhet för nya idéer. Vi tror att genom att utforska designprocesser och experimentera med olika material och tekniker, kan vi hitta nya och innovativa lösningar på aktuella problem. Vår verkstad är en plats där människor kan samarbeta, testa nya idéer och lära av varandra i en stödjande och inspirerande miljö.

Nya estetiska uttryck och artefakter

Vår strävan att ständigt utforska och skapa nya estetiska uttryck innebär att vi ofta skapar artefakter som inte återfinns i traditionella designsamlingar. Vi ser detta som en styrka, eftersom dessa unika skapelser bidrar till att utmana konventioner och uppmuntra till nytänkande inom designvärlden.

Ett levande kulturarv

Genom att lyfta fram skapandet och den unika processen bakom våra artefakter, berättar Design Lab om ett levande och ständigt föränderligt kulturarv. Våra verkstäder, utställningar och evenemang ger insikt i hur design kan påverka våra liv och formar vår värld på oväntade och inspirerande sätt.

Utmanar museikonceptet

På Design Lab strävar vi efter att utmana och omdefiniera vad ett museum är och hur det kan användas. Genom att skapa en dynamisk och interaktiv plats där människor kan uppleva design på nya sätt, hoppas vi inspirera till kreativitet och nyfikenhet hos våra besökare.

Serendipitet och upptäckter

En viktig del av Design Labs filosofi är att uppmuntra till serendipitet – oväntade och glädjande upptäckter. Genom att erbjuda en plattform där människor kan experimentera och samarbeta, hoppas vi skapa möjligheter för besökare att stöta på idéer, material och processer som de aldrig visste fanns.

Design Lab är en unik plattform som ger alla möjlighet att bidra till formgivningen av vår värld. Genom att utforska designprocesser, experimentera med material och tekniker och skapa nya estetiska uttryck, vill vi inspirera till kreativitet, innovation och samarbete. Genom att omfamna det unika och levande kulturarvet som uppstår från dessa processer, utmanar vi traditionella museikoncept och erbjuder en inspirerande och interaktiv upplevelse för våra besökare.

På Design Lab tror vi att serendipitet och oväntade upptäckter är kärnan i vår kreativa resa, och vi strävar efter att skapa en miljö där alla kan delta och utforska deras kreativa potential. Tillsammans kan vi arbeta för att utforma en mer inkluderande, hållbar och spännande framtid för design och för världen omkring oss.