L Ö R D A G A R 

Kl 10 – 14: O P E N  L A B
Alla våra workshops är kostnadsfria för barn i åldern 9-13 år som bor i Skärholmens området.
Vi finns på Bredholmstorget 2, på baksidan av Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen.
Det är gratis att vara med och man behöver inte anmäla sig i förväg, det är bara att komma.
Kl 10.00: Designmöte.

6e februari: Design Lab S släpper designmagasinet Skärholmen Interiör.

 

F R I T I D S G R U P P E R  O C H  S K O L O R

Vill din fritidsgrupp eller skola besöka Labbet? Vi erbjuder kostnadsfria samarbeten med fritidsgrupper eller skolor från närområdet Skärholmen. Tillsammans undersöker vi designprocessen, skapar med händerna och utförskar olika estetiska uttryck. Kontakta oss om du vill veta mer.

 

S T U D I E B E S Ö K   O C H  W O R K S H O P S

Trycket är stort på att besöka vår verksamhet, berätta gärna om dina önskemål så återkommer vi med ett förslag. Vi tar emot personalgrupper och studiegrupper för föreläsningar eller workshops. Vi berättar om våra metoder eller håller i kreativa designworkshops. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information.