L Ö R D A G A R 

Kl 10 – 14: O P E N  L A B
Alla våra workshops är kostnadsfria för barn i åldern 9-13 år som bor i Skärholmens området.
Vi finns på Bredholmstorget 2, på baksidan av Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen.
Det är gratis att vara med och man behöver inte anmäla sig i förväg, det är bara att komma.
Kl 10.00: Designmöte.

 

V E C K O D A G A R

Design Lab S samarbetar med skolor, fritidsgrupper, föreningar och andra aktörer från Skärholmen.
Kontakta oss om du vill designa med oss.

P Å G Å E N D E   P R O J E K T :

Hösten 2017 undersöker Labbet ”makt” inom design.
Under våren 2017 undersöker Labbet begreppet ”hem” och ”fabrik”.

 

K A L E N D E R

10 november: Arkdes kl 17 visning av Design Arkiv S, kl 18 panelsamtal, kl 19 produktvisning. 

18-28 oktober: Design Lab S on tour i Marocko.

12 oktober: Design Lab S presenterar Bingodöden i samarbete med Karolinska Institutet, Döbra.

5 oktober – 11 februari: Design Arkiv S visas utanför Arkdes.

9 september: Skärholmens dag. Labbet trollar Torget.

14, 15, 15 augusti: Workshop och föreläsning i Borlänge, ett samarbete med BoMo och ABF.

13, 14, 15 juli: Design Lab S åker till Berlin och anordnar workshop.

12-15e juni: Designkollo.

6 juni: Invigning av Design Arkiv S.

21 maj: Design Lab S besöker Beckmans och väljer ut årets guldananas.

20 maj: Design Lab S årsmöte.

9 maj – 12 maj: Design Lab S åker till Alger och anordnar workshop.

29 april: Design Lab S släpper boken ”Bredängs berättelser” i Bredängs biblioteket.

26 april: Design Lab S på besök och panelsamtal, BoMo, Borlänge.

 

U R V A L   AV  T  I  D I G A R E   P R O J E K T :

P O P   U P   S T O R E

D Ö D E N

B R E D Ä N G S  B E R Ä T T E L S E

E M ‘S  K O L L E K T I O N

 

S A M A R B E T S P A R T N E R S

Design Lab S delar lokaler med Kulturhuset Stadsteatern Skärholmens och har ett nära samarbete med teatern.
Vill du samarbeta med oss? Kontakta [email protected].

Design Lab S drivs med stöd från Allmänna Arvsfonden, Stockholms stad och Stockholms läns landsting.
Design Arkiv S utvecklas med stöd från Kulturrådet.

 

N O V E M B E R   2 0 1 6 :  S V E R I G E S  N A T I O N E L L A  D E S I G N U T M Ä R K E L S E

Design Lab S tog emot DESIGN S hederspris, Sveriges nationella designutmärkelse. För första gången i designhistorien prisas barn i ett nationellt designsammanhang.

Motivering:
Med projektet Design Lab S i Skärholmen har formgivaren Samir Alj Fält skapat en lokal mötesplats där ungdomar får använda design som ett verktyg för självförverkligande. Deras pop up-butik utmanar konsumtionssamhällets underförstådda regler genom att sälja produkter som egentligen inte går att köpa, som känslor och abstrakta företeelser. Som betalningsmedel kan kunderna använda exempelvis hemligheter eller idéer, men inte pengar. Genom att ifrågasätta designens nyttoaspekter undersöker ungdomarna och barnen i projektet designyrkets möjligheter och gränser.

Design S är Sveriges främsta och bredaste designutmärkelse som hela designbranschen står bakom. Utmärkelsen riktar sig till professionella designer, formgivare, arkitekter, enskilda utövare, producenter och företag som arbetar med design och form i bred bemärkelse. Barn från Skärholmen fick största möjliga designpriset för ett helt unik koncept som ifrågasätter komplexa frågor som konsumtion, värde, transaktion på ett överraskande sätt.